אחרית דבר: הזדמנות שהוחמצה: השירות של נשותהיישוב בראייה היסטורית