סיכום

553ה מ ש ו ח ר ר ו ת ב ח ב ר ת ה י י ש ו ב כדי לסייע בהחזרת החיילות ובקליטתן לאחר השחרור . בפעולות קליטה רבות התעקשה מועצת ארגוני נשים לשתף פעולה עם גופים מוסדיים שטיפלו בחיילים משוחררים, כדי לייעל את התהליך . המועצה תרמה רבות לתהליך השתלבותן של המשוחררות בחברת היישוב, בעיקר במציאת דיור ובהכשרה מקצועית .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי