בעיית הדיור

פ ר ק ת ש י ע י 348 13 ואכן מועצת ארגוני נשים שכרה בתים בערים שונות כדי במקומות שונים" . למצוא פתרון דיור, אפילו זמני, עבור חיילות שלא היה להן מקום מגורים, וכן ניצלה את בתי החלוצות ומתקנים שונים של ויצ"ו ומועצת הפועלות כדי לשכנן בהם . בתל אביב, למשל, חתמה המועצה על חוזה לבניית קומה מעל בניין קיים ברחוב מקווה ישראל ובו שוכנו 20 חיילות משוחררות . היו עוד ניסיונות לפתור את בעיית הדיור : בבניין ברחוב הירקון הקצה הצבא 18 חדרים למגורי 55 חיילות בבניין ששימש מעון לפלוגת אט"ס בתקופת המלחמה ; בחיפה נרכש בית מגורים ברחוב סטנטון בידי הממשלה ובו התגוררו 15 חיילות משוחררות . שלושה חדרים "שהוחרמו מרכוש האויב" ( מהטמפלרים במושבה הגרמנית ) הוקצו עבור חיילות ; בירושלים שכרה הסוכנות היהודית בית עבור החיילות המשוחררות . מועצת הפועלות תבעה מן הממשלה הבריטית, וכן מהעיריות ומהמועצות המקומיות להקים בתים ולהפקיע בניינים ציבוריים שאינם 14 משמשים מטרות חיוניות לצורך שיכונם לאלתר של החיילים המשוחררים . מועצת הפועלות ניסתה גם למנוע אפליית מגויסות רווקות בקבלת שיכון, ופעלה להבטיח להן דירות או בתים מיוחדים במסגרת ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי