סיכום

פ ר ק ש מ י נ י 342 מסורתיים, שנתפסו ביישוב כגלותיים, אך קיבלו משמעות לאומית חדשה על אדמת נכר בקרב צבא זר . בפעילותן התרבותית שילבו המגויסות מרכיבים משלושה מעגלים : מרכיבים שמקורם בדת היהודית, כגון הדלקת נרות שבת, צום ותפילה ; מרכיבים שמקורם בתרבות העברית החדשה, כגון כתיבת מסכת והצגתה, ריקודי עם ונטיעות ; מרכיבי תרבות אוניברסליים, כגון קונצרט ונשף ריקודים . כמעט בכל פעילות — קבלת שבת או חג יהודי כלאומי — באו לידי ביטוי מרכיבים ממעגלים אלה, ובעיקר אלה שמקורם בדת היהודית ואלה שמקורם בתרבות העברית החדשה . המרכיבים הדתיים שבתרבות היהודית שימשו כדבק שאיחד בין הקבוצות השונות . עבור ילידות הארץ שימשו מרכיבים אלה סמל ומפגן של לאומיות ציונית וישראלית . עבור העולות, שרבות מהן עדיין נמצאו בתהליך של הבניית זהות תרבותית וחברתית חדשה, הם שימשו תזכורת לחיים היהודיים שעזבו . מוסדות היישוב ציפו מהמגויסות מארץ ישראל שישמרו על זהותן הלאומית העברית בצבא הבריטי . הם תמכו אפוא במאבקן על שמירת השפה העברית בצבא ובמאבקן על הדגל העברי ועל סמלים לאומיים אחרים . הם דאגו לשמור על קשר רצוף עם המגויסות, דאגו להם למו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי