טיפול בניצולי השואה

פ ר ק ש מ י נ י 336 מצוקתם של הפליטים, או כפי שתיארה זאת חבס "בתום – לב ובאהבה אין – 105 בפעולות הללו קץ נתנו קצינות ידן, יחד עם החיילות, לארגון חבילות" . השתתפו גם הקצינות הבריטיות . הפעילות למען ניצולי השואה החלה בארץ במבצע גיוס כספים למימון קליטתם של "ילדי טהרן" . בשנת 1942 נחתם הסכם בין ממשלת פולין הגולה לבין ממשלת ברית המועצות, ולפיו פליטים פולנים שנקלעו לשטחה גויסו לצבא פולני ( צבא אנדרס ) . במקביל הותרה יציאתם של כ – 24,000 חיילים ופליטים פולנים, ומאפריל עד אוגוסט 1942 העבירו אותם דרך הים הכספי לטהרן, שהייתה אז בשלטון בריטי . ביניהם היו כ – 1,000 ילדים וכ – 800 מבוגרים יהודים . רוב הילדים היו יתומים, ורק מיעוטם הגיעו עם הורה אחד ואפילו שניים . למקצתם היו הורים שמסרו אותם, כסיכוי אחרון להצילם, לבתי יתומים פולניים בהנהלת כמרים ונזירות . ההורים עצמם נשארו בברית המועצות והילדים הגיעו לטהרן עם אנשי הדת הנוצרים . בטהרן הקימו הפליטים היהודים המבוגרים בית 106 יתומים, בסיועה הפעיל של הקהילה היהודית שם ושל שליחים מן היישוב . במסגרת הפעולות למען "ילדי טהרן" יזמו מגויסות מפלוגת אט"ס 522 באל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי