המפגש עם יהודי התפוצות

פ ר ק ש מ י נ י 328 הקהילה היהודית במצרים "יהדות מצרים רשמה דף שכולו אור ביחסה לבנות אט"ס", קבעה חבס והוסיפה : "משפחות וייסמן [ המחותנים של הפסנתרנית פנינה זלצמן ] , הורביץ, צדיקוב, וידון [ דה מנשה ופוליטי ] ורבות אחרות, פתחו את ליבן למתנדבות ולא רק את כיסן וביתן . מסיבות – בית, ארוחות – חג, נשפים ותערוכות ומגביות ובייחוד 84 ואכן דומה שהקהילה היהודית הטיפול האישי בחיילת, בצרתה ובשמחתה" . במצרים ברובה "אימצה" את המגויסות מארץ ישראל והייתה עבורן תחליף לבית במהלך שירותן שם . יהודי מצרים היו, ככל הידוע, היהודים הראשונים מחוץ ליישוב היהודי שהמגויסות ששירתו במצרים יצרו עִמם קשר . עבור ילידות הארץ היה זה מפגש ראשון עם קהילה יהודית מחוץ לארץ ישראל, ועבור העולות החדשות, שרובן הגיעו מארצות אירופה, היה זה מפגש מסקרן ומעניין עם קהילה יהודית שונה . עבור הקהילה היהודית במצרים המגע עם חיילי היישוב היה הקשר המשמעותי הראשוני והממושך עם נציגות של הלאומיות המתחדשת בארץ ישראל, אף שהיו מגעים בין יהודי מצרים והיישוב עוד קודם לכן . בתקופת מלחמת העולם הראשונה ( בכמה גלים בין דצמבר 1914 לדצמבר 1915 ) הגיעו למצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי