הקשר עם היישוב

323ג ש ר ב י ן י ה ד ו ת ל ל א ו מ י ו ת העברי", שדיווח על המתרחש בייישוב והופץ לכל היחידות שמגויסים מארץ ישראל שירתו בהן . ביקורים אצל החיילות נציגים מהיישוב, כמו שרת וכמו יוסף ברץ, יושב ראש הוועד למען החייל, הרבו לבקר אצל המגויסים והמגויסות בארץ ישראל ובמצרים ( שרת ביקר גם באיטליה ) . לביקורים אלה היו בעיקר שתי מטרות : החשובה שבהן הייתה להעניק למגויסים תחושה של קשר עם הארץ ולהעלות את המורל שלהם . מטרה אחרת הייתה להתרשם מתנאי העבודה, מהווי החיים ומהקשיים שבהם נתקלו המגויסים בצבא . לאחר שחזרו מביקוריהם אצל המגויסות נהגו שרת וברץ להתארח במועצת ארגוני נשים ולמסור דין וחשבון על התרשמותם . נציגות בכירות של מועצת ארגוני נשים הרבו גם הן לבקר את המגויסות במחנות הצבא כדי לעודדן . לעתים התקיימו ביקורים בעקבות ביקורת שהשמיעו חיילות בכתב ובעל – פה על היעדר קשר מספיק עם המועצה . במרבית המקרים תואמו הביקורים באמצעות המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, 66 בדרך כלל יצאו נציגות מטעם מועצת ולעתים הן אף יצאו בשליחות מטעמה . ארגוני נשים לביקורים בנפרד ולא כקבוצה . כדי לחזק את הקשרים עם החיילות בווא"ף, למש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי