מועדונים ומעונות לחיילות

פ ר ק ש מ י נ י 320 ובידור עבור החיילות שביקשו למצוא פורקן ומנוחה מחיי הצבא, בעיקר במעונות בערים הגדולות שבהן ביקרו ואף לנו חיילות בעת חופשתן . זמן קצר לאחר הקמת המועדונים דיווחה הדסה סמואל : "המועדונים גרמו לנו אכזבה [ . . . ] למדנו לדעת שזה [ אווירה עברית ] לא מתפקידם של בתים אלה . הבחורות עוזבות את המחנה ואין ברצונן שיעמיסו עליהן עוד דרישות תרבותיות, אלא אך 60 ורק להנפש, ואם יקשו עליהן בדרישות לאומיות, הן בכלל לא תבואנה לשם" . 60 הדסה סמואל, פרטי – כל מזכירות מועצת ארגוני נשים, 29 בספטמבר ,1942 עמ' ,1 אצ"מ, 2105 / F49 . המעון באיסמעיליה . בין המצולמות : לילי שטיינברג, שושנה רטנובסקי, יוכבד יוסקוביץ ויפה איינציגר 123ג ש ר ב י ן י ה ד ו ת ל ל א ו מ י ו ת מועצת ארגוני נשים ראתה בהקמת מועדונים, מעונות וחדרי מנוחה למגויסות במצרים ובארץ ישראל את אחד מאפיקי הפעולה החשובים ביותר שלה בקשר עם המגויסות . בנושא זה שיתפו פעולה גורמים אחדים : מועצת ארגוני נשים יזמה את הקמת המעונות, רשויות הצבא אִפשרו את הקמתם ונשאו בהוצאות הכרוכות בניהולם והקהילה היהודית במצרים סייעה לציידם 61 מועצת ארגוני נשים ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי