פלורליזם וגילויי סובלנות

פ ר ק ש ב י ע י 280 45 בימי החג היא הטילה על הנהגות הלא – יהודיות, כולל גדולה במצרים עצמה" . הקצינות, את עבודות הנהיגה החיוניות וסגרה את משרד הפלוגה, אף שהייתה זאת שעת מלחמה . במעשיה אלה הוכיחה התחשבות יוצאת דופן בחיילות היהודיות . לעתים נגרמו תקריות משעשעות בשל חוסר התמצאותן של הקצינות 46 ולעתים נוצרו תקריות על רקע לאומי כאשר הבריטיות במנהגי החג היהודיים, החיילות ניסו לנצל את סובלנותם של הבריטים בנושא החגים . אולם בדרך כלל גילו המפקדות התחשבות מיוחדת במגויסות בחגים חשובים, בייחוד בעניין היעדרות מעבודה ביום שבתון ובשל הריחוק מהבית ומהיישוב . גם קבלת שבת סיפקה הזדמנות לקירוב הסגל הלא – יהודי באט"ס ובווא"ף לעולמן של המגויסות : המפקדות הבריטיות השתתפו בה ואף דיווחו על כך ביומן הפלוגה . כך, למשל, בפלוגה 508 במצודת קהיר, גם כאשר רוב החיילות קיבלו חופשה לכבוד חג הפסח ונסעו לארץ, לא ויתרו במחנה על הדלקת הנרות בליל שבת, והזמינו אליה גם אורחים מפלוגות אחרות . בהיעדרה של הסמלת מארץ ישראל, שהייתה אחראית על ארגון הטקס, קראה מפקדת האזור הבריטית, שהשתתפה באירוע, פרק בתנ"ך בנוסחו האנגלי, ואחרי החלק ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי