קשיי שפה ותקשורת בצבא

פ ר ק ש ב י ע י 278 נהיגה אחדות ניסו להתמודד עם הקושי ולמדו מונחים חשובים במקצוע בשפתן של המגויסות, ואילו מדריכות אחרות הסתפקו בתנועות ידיים ובהדגמות . 40 לעתים נגרמו גם תקריות משעשעות על רקע זה . מגויסות רבות מארץ ישראל היו, כזכור, עולות חדשות או ששהו רק כמה שנים בארץ טרם גיוסן . רבות מהן לא שלטו היטב בשפה העברית וגם לא בשפה האנגלית . אמנם ביחידות שונות הונהגו קורסים ללימוד אנגלית, אולם בשלבי השירות הראשונים התנהלו האימונים וההדרכות באנגלית, כאשר כל פקודה ותרגיל מתורגמים לעברית בידי מגויסות שידעו אנגלית בדרגות שליטה שונות . נוסף על ילידות הארץ ששלטו באנגלית, היו מגויסות משכילות שעלו מארצות 41 אירופה המרכזית והמערבית שידעו אנגלית וגם הן תרגמו בעת הצורך . נראה כי מחסום השפה תרם לניכור ולהרגשת זרות בין הקבוצות . למשל, הול, רב סמלת בפלוגה ,502 ציינה שאחד הקשיים הגדולים שחווה הצבא הבריטי במאבקו בציונות היה מחסור באנשים שיכלו לצנזר מכתבים . להשקפתה, כל מי שדיברה עברית מודרנית הייתה חשודה בעיניה באהדה לעניין הציוני . מגויסים בריטים משכילים שלמדו עברית תנ"כית באוניברסיטה או בשיעורי דת באנגליה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי