המפקדות הבריטיות בווא"ף

פ ר ק ש ב י ע י 276 למעמד חברתי גבוה, היו רגילות לניידוּת והיו פתוחות יותר ממגויסות בריטיות 36 בווא"ף שירתו, כזכור, המגויסות לאט"ס, שרובן השתייכו למעמד הפועלים . מארץ ישראל בבסיסים מעורבים בצד מגויסות מרחבי האימפריה הבריטית . בבסיסים אלה לא נוצרו בדרך כלל קשרים חברתיים בין שתי הקבוצות של המגויסות . דומה שהסיבות לכך, בדומה לאט"ס, היו הבדלי מנטליות, והעובדה שמרבית המגויסות מארץ ישראל היו משכילות יותר ותחומי העניין שלהן היו 37 שונים מאלה של הבריטיות . ג'ין בייקר כמו בפלוגות האט"ס, רוב המרואיינות ששירתו בווא"ף לא ידעו לנקוב בשמותיהן של קצינות או חיילות בריטיות ששירתו עִמן . יוצאת דופן, ללא ספק, בעניין זה הייתה ג'ין בייקר ) Baker ( , ששירתה כסמלת, תחילה במחנה הטירונות בלוד ואחר כך בבסיס MU 107 בקספרית שליד ג'ניפה ( האגם 36 ברייבורן וסמרפילד, מחוץ לכלוב, עמ' 163 . טענה זו תואמת את הרגשתן של רבות מהמגויסות ששירתו בווא"ף . 37 מנתונים חלקיים ( 637 מגויסות שהתגייסו בתחילת הגיוס בלשכת הגיוס של הסוכנות היהודית בתל אביב ) עולה ש – 221 מגויסות היו בעלות השכלה עממית ( סיימו בית ספר יסודי ) , 307 סיימ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי