הקצינות הבריטיות בפלוגות האט"ס

172י ח ס י ה ג ו מ ל י ן ב י ן ה מג ו י ס ו ת ל ב י ן ה מג ו י ס י ם ה ב ר י ט י ם 27 או בזמן מִפקד רשמי, חגיגה, נשף או פעילות ספורטיבית . על עבֵרות שונות, עיקר הקשר של החיילות התקיים עם הסמלת או עם מפקדת המחלקה שלהן, ורק במקרים מעטים נרקמו קשרים טובים בין מגויסות לבין הקצינות הבריטיות בפלוגות האט"ס . אלה וילנסקי, למשל, ציינה במכתב למשפחתה ש"היחסים עם 28 הקצינה רחל שתי הקצינות האנגליות והקצינה העברית בפלוגה טובים מאד" . שור הייתה מיודדת עם קצינה בריטית, שהייתה מפקדת פלוגה 503 בעבסיה, 29 היו גם שמרה אִתה על קשר ואף ביקרה בביתה בבריטניה אחרי המלחמה . כמה קצינות בריטיות שלמדו עברית מהחיילות שלהן . דומה שרק יוצאות פלוגות 513 ( פלוגת הנהגות במחנה מינה ) ויוצאות פלוגה 502 ( נהגות האמבולנסים ) ציינו בכל הזדמנות את שמותיהן של מפקדות הפלוגה שלהן . קצינות אלו, שהשאירו עליהן רושם עז, היו מרי מקנזי, מפקדת פלוגה ,513 ופנלופה אוטו, מפקדת פלוגה ,502 שתיהן סקוטיות במוצאן . מרי מקנזי מקנזי החלה את תפקידה במזרח התיכון כמפקדת מחלקה של נהגות בפלוגה 503 בעבסייה שליד קהיר . במחלקה שירתו כ – 40 מגויסות, רובן...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי