אודרי צ'יטי והציונות

פ ר ק ש ב י ע י 264 "שלחו לאיזור מפקדת – על מבין שונאי ישראל . כל זמן שכיהנה כמפקדת 8 אסתר הרליץ קראה ראשית של פלוגות העזר של הנשים, הייתי אני בכוונת" . לה "אנטישמית", וגם הדסה סמואל כינתה אותה "שונאת ישראל" . עיון ביומנה מאיר את דמותה ואת מניעיה . מיומנה של צ'יטי, שנכתב במהלך פעילותה באזור והוקדש לתיאור שליחותה, מצטיירת דמות של אשת צבא מקצועית, שהגיעה לארץ ישראל כדי להוציא אל הפועל את משימתה — הקמת פלוגות אט"ס במזרח התיכון על פי המתכונת של חיל העזר בבריטניה . צ'יטי הגיעה לארץ לסדרה של פגישות והכנות החל מ – 15 בדצמבר 1941 ועד 17 במאי 1942 . היה זה "מסע דילוגים" בין ירושלים לקהיר, אשר במהלכו "הוזעקה" להודו לבדוק אפשרות של הקמת אט"ס גם שם . צ'יטי ביקשה להקנות למשימה אופי צבאי בלבד, וכזכור לא הייתה מוכנה לקבל תכתיבים פוליטיים או מעורבות שיפריעו לה במשימתה זו, מסמואל או מכל גורם אחר ביישוב . נראה כי בכך הייתה צ'יטי "תוצר" מובהק של הכשרת הקצונה הבריטית, שבוגריה ביקשו להוכיח שהחלטותיהם מבוססות על שיקולים צבאיים טהורים בלבד . דומה שלצ'יטי לא הייתה דעה שלילית, או אפילו דעה כלשהי, על יהודים או ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי