הניסיון ליצור תחושת אחדות באימפריה הבריטית

פ ר ק ש ב י ע י 262 הללו אף נוסדה יחידת הסרטים הקולוניאלית במשרד המידע, והשתלבה 1 במאמציו לגייס תמיכה במלחמה ברחבי האימפריה . גם בתחומי המנדט הבריטי בארץ ישראל ביקשו הבריטים ומוסדות היישוב היהודי לצרף את המגויסים מארץ ישראל לקולקטיב הלוחם בגרמנים . אבל התחושה שביקשה התעמולה הבריטית ליצור — תחושה של עם אחד גדול בכל רחבי האימפריה — לא יושמה תמיד בכל הנוגע להתנהלות בצבא . הפיקוד על הפלוגות בצבא הבריטי הופקד רק בידי קצינים בריטים, ויחידות קולוניאליות 2 ארץ ישראל הייתה שונה מבחינות רבות היו קיימות בכל זירות המלחמה . מהמושבות ( הקולוניות ) הבריטיות האחרות כגון הודו, דרום אפריקה או אוסטרליה . מעמדה המשפטי הרשמי היה שונה מבחינה בין – לאומית, שכן היא ניתנה לבריטניה כמנדט, אולם בפועל ההתייחסות הבריטית אליה הייתה כאל 3 למכלול ההתייחסות הבריטית למגויסי היישוב יש להוסיף מושבה לכל דבר . 1 על הביטוי ”The People’s War“ בעיקר ביישומו החזותי פורסמו כמה ספרים ומאמרים בבריטניה . ראו למשל, רמסדן, סרטי מלחמה בריטיים, עמ' 36 - 54 ; אילי, למצוא את מלחמת האנשים, עמ' 8 1 8 - 838 . חוקרות בריטיות טוענות כי למרות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי