סיכום

952מ ג ו י ס ו ת פע מ י י ם : ח ב ר ו ת ה ה ג נ ה ו ה ל ח " י ב צ ב א ה ב ר י ט י התחיל להפקיע מהנרטיב הלאומי המרכזי את הטוטליות שלו . בעקבותיו החלו נרטיבים של מגזרים מעמדיים שוליים שנאלמו, נדחו או הושתקו, לפרוץ את גבולות הסיפור המונוליטי וליצור שיח רב – קולי . הנרטיב המרכזי הואר אפוא 83 82 כך קורה גם בחקר חלקן של נשים בציונות וביישוב . באור חדש וביקורתי . בספרי זיכרונות שנכתבו בידי חברי ההגנה ששירתו בצבא כמעט ולא נזכרות המגויסות . העדויות על הפעולות שביצעו חברות ההגנה נמסרו כמעט 84 נראה כי גם הנשים "תרמו" להשכחת חלקן אך ורק מפי המגויסות עצמן . במלחמה ו"עמדו מן הצד", כפי שעשו דורות של נשים לפניהן . הלפרין, מפקדת גדוד החברות של ההגנה בתל אביב, הודתה ש"לא ידענו להבליט את עצמנו . בסך הכל העבודה לא היתה קשורה באירועים מרעישים וחונכנו לצנעה, לכך 85 אפילו חבס כתבה בספרה ש"רק זוטות הן שיש דברים שהשתיקה יפה להם" . 86 אלו, גרגרים מעטים מתחת לגלגלי היסטוריה גדולה" . בסקירת חלקן של מגויסות הלח"י התרחש תהליך הפוך מזה שבנרטיב של ההגנה . מבצעי ההגנה נשארו עלומים במשך שנים רבות, ואילו בספרים המוקדשים...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי