חברות הלח"י בצבא הבריטי

942מ ג ו י ס ו ת פע מ י י ם : ח ב ר ו ת ה ה ג נ ה ו ה ל ח " י ב צ ב א ה ב ר י ט י הצבאיים שמילאו המגויסים והמגויסות לצרכיו בארץ — ברכש ובהברחה של נשק, חומרי חבלה ותחמושת, וכן בניהול תעמולה ובהסברת עמדתו של הארגון בקרב מגויסי היישוב ובקרב הקהילה היהודית במצרים . הצטרפות מגויסות ללח"י 63 גויסו לארגון תוך כדי שירותן בצבא ולא רוב חברות הלח"י, פרט לאחת, היה להן קשר ישיר עם המחתרת בארץ . הן גויסו בעיקר עקב דעות שהשמיעו בהזדמנויות שונות על אירועים שקרו בארץ באותה תקופה . קשה לדעת מה היה מספרן המדויק של חברות הלח"י ששירתו בצבא הבריטי . ההערכה היא שהיו שמונה חיילות שהצטרפו בפועל לשורות המחתרת, או שלכל הפחות הביעו 64 הזדהות עם פעולותיה במהלך שירותן הצבאי . שבע מהן ידועות בשמותיהן : 63 הכוונה לעדה לייבוביץ, שהייתה חברת לח"י ועסקה בפעולות שונות בארץ בטרם גיוסה ( הדבקת כרוזים ועוד ) . כנראה שחמקה מעיניהם של הבריטים עובדת היותה חברה בלח"י . 64 ריאיון עם יפה תבואה ; ריאיון עם רות גרוזין . תבואה, שלא השתייכה בתחילה לאחד מהארגונים ולא הייתה אמונה על כללי החשאיות, הרגישה חופשייה להתבטא ולהגיד את אשר על ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי