פעילות בלתי–לגלית של חברות ההגנה

332מ ג ו י ס ו ת פע מ י י ם : ח ב ר ו ת ה ה ג נ ה ו ה ל ח " י ב צ ב א ה ב ר י ט י מסירת חייהם למען יישות פוליטית חדשה — האומה . לנשים לא נתאפשר קרבן זה . המגויסות בצבא הבריטי אמנם לא שירתו בו כלוחמות, אולם במהלך השירות הזדמן להן להשתתף בפעילות בלתי – לגלית, שחברותיהן בארץ לא יכלו לבצע, כמו הברחות של נשק ואנשים, תעמולה נגד הבריטים, העברת מידע ממשרדים צבאיים, זיוף מסמכים ועוד . על חברי ההגנה בצבא הוטלו משימות מנוגדות שיצרו מצב מורכב : מצד אחד, הם נדרשו לפתח את היחידות היהודיות כיחידות צבאיות מעולות וממושמעות, ומצד שני, נדרשו לנצל את מסגרת הצבא למטרות הבלתי – לגליות 23 של הארגון, בעיקר רכש ועלייה ב' . החל מהמחצית השנייה של שנת 1943 הוטלו על חברות ההגנה בצבא תפקידים מיוחדים בנוסף על "ייעודן" כשומרות על המרות הלאומית ו"המוסר" . כוחות בעלות הברית ניצחו את כוחות השריון של הגנרל רומל באל – עלמיין והאיום על ארץ ישראל הוסר סופית . מצבורי נשק גדולים נמצאו במדבר המערבי, וארגון ההגנה ביקש להעבירם לארץ כדי להתחמש ולהתכונן למאבק מול הערבים . בשלב מאוחר יותר, כאשר החלו פליטים יהודים להימלט מאירופה, מי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי