חברות ההגנה בצבא הבריטי

פ ר ק ש י ש י 226 הדעות חלוקות בין תומכי הגיוס למתנגדיו . באווירת ההיסוס ששררה ביישוב בשאלת גיוס נשים, בעיקר בגלל החשש ל"מוסריותן" ובגלל הדילמה הפנים – ארגונית באשר לנחיצות השתתפותן של הנשים במאבק היישובי בארץ, לא התאמץ פיקוד ההגנה, לכל הפחות בהתחלה, לשכנע את חברי הארגון בצורך לגייס נשים . נראה שחוסר הבהירות בהגנה בנושא זה גרם לתסכול בקרב הגייסות, והן ביקשו הנחיות ברורות באשר למדיניות הארגון . כבר בשלבים מוקדמים טענו רכזות הגיוס ש"אמנם האר . [ הארגון ] כגוף עמדתו חיובית, אולם [ הוא ] לא עשה למען להחדיר בחבריו את ההכרה בצורך גיוס האשה [ . . . ] יש לחזור ולברר את עמדת האר . [ הארגון ] בפרינציפ, ועליו להטיל דרך פקודה על חבריו את יחסם 4 גם כלפי גולומב, ממנהיגי ההגנה, שכזכור תמך בגיוס נשים לצבא, לעניין" . הועלו טענות על מסרים סותרים שהשמיע בכינוסי הסברה למען הגיוס — על 5 הצורך בגיוס לצבא הבריטי מול הצורך בחיזוק ההגנה העצמית בארץ . לא רק גברים, אלא גם חברות בהגנה התנגדו לגיוס לצבא הבריטי . גדוד החברות בתל אביב בפיקודה של ניוטה הלפרין, למשל, היה מוקד של כוח נשי בהגנה . בגדוד לא נעשו פעולות לע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי