פרק שישי: מגויסות פעמיים: חברות ההגנה והלח"י בצבא הבריטי