סיכום

322ה י ב ט י ם מג ד ר י י ם ש ל ה ש י ר ו ת ה צ ב א י המלחמתי . לפיכך, הפך מקצוע הנהגות לסמל האישה הקרבית ו"המשוחררת" . החיילות השתייכו לחֵילות השונים על פי מקצועותיהן הצבאיים, אך לצורך מגורים, ענייני משמעת ופעילות הפנאי הן היו מאורגנות בפלוגות משלהן ( באט"ס ) . רוב המגויסות מארץ ישראל הוצבו בפלוגות האט"ס שמפקדותיהן היו בריטיות . על שש פלוגות אט"ס פיקדו קצינות עבריות . המגויסות מארץ ישראל זכו להערכה רבה על פועלן ועל תרומתן למאמץ המלחמתי ואחדות אף זכו באותות הצטיינות של הצבא הבריטי . 24 מגויסות מארץ ישראל מתו במהלך השירות הצבאי, עשרות נפצעו ואחדות נשארו נכות לצמיתות . רוב המקצועות שרכשו המגויסות בזמן שירותן בצבא לא הכשירו אותן לחיים האזרחיים . התפקידים שמילאו בצבא, לא היו זמינים עבורן אחרי המלחמה, בגלל אופיה השונה של העבודה האזרחית, בגלל תפיסתן המגדרית את תפקידיהן וגם משום שהמשרות נתפסו בידי הגברים המשוחררים . כך, 111 למשל, רוב המגויסות ששימשו נהגות בצבא, לא המשיכו בכך לאחר שחרורן . ארגון ההגנה, שהתאמץ לשבץ את החיילות לקורסים ולמקצועות צבאיים על פי צרכיו, לא ניצל את הפוטנציאל המקצועי של...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי