הקצינות העבריות

512ה י ב ט י ם מג ד ר י י ם ש ל ה ש י ר ו ת ה צ ב א י כפופות למרותו של המפקד המקצועי . על כתפיהן של הקצינות הוטל, נוסף על כל המטלות השגרתיות, גם להתייצב ב"חוד החנית" של המאבק הלאומי, וכפי שהגדירה זאת חבס : "כל הזמן [ היא ] חיה בהרגשה שהכל — כבוד העם וגורל הציונות ועתיד ארץ ישראל — מוטל על כתפיה ותלוי במעשיה, הגדולים 89 עליהן הוטל להוביל את המאבק לשימוש בשפה ובדגל העבריים, והקטנים" . למנוע נישואים עם חיילים לא – יהודים ו"לעצום עין" מפעולות בלתי – חוקיות של חברות ההגנה . מהקצינות גם נדרשה הסתגלות למנטליות ולהרגלים שהיו מושרשים בצבא הבריטי והיו זרים לרוח היישוב, כגון משרתים אישיים, נהג צמוד והסתגלות להייררכיה מעמדית נוקשה . מינוי הקצינות העבריות, בייחוד אלו שנתמנו לפקד על פלוגות באט"ס, היה מקור גאווה למוסדות היישוב ולמועצת ארגוני נשים . כזכור, עוד לפני תחילת הגיוס המליצה הסוכנות היהודית על מועמדות לקצונה מטעמה לקורס קאדר, אף שההחלטה הסופית הייתה של הפיקוד הבריטי . גם בהמשך ניסתה הסוכנות היהודית, ושרת במיוחד, לקדם מגויסות לקצונה, אולם ההמלצה וההחלטה על הענקת דרגת קצונה למגויסת מארץ ישראל ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי