מקצועות "גבריים" באט"ס

991ה י ב ט י ם מג ד ר י י ם ש ל ה ש י ר ו ת ה צ ב א י רק כ – 30 מגויסות שירתו במשטרה הצבאית, מקצתן בארץ ישראל ומקצתן בקהיר . ההצעה להקים יחידה של שוטרות צבאיות במתכונת היחידות בבריטניה התקבלה במפקדת האט"ס בקהיר במחצית השנייה של שנת 1942 . נקבע שהשירות יהיה על בסיס התנדבותי, כלומר חיילות לא יחויבו לשרת בתפקיד זה, והגיוס אליו יתבצע בפלוגות בארץ ישראל ובמצרים . הקורס הראשון התקיים בקהיר בתחילת שנת 1943 והשתתפו בו תשע חיילות — אחת מיוון, שתיים מבריטניה ושש מארץ ישראל . הקורס נמשך שישה שבועות ובסיומו הוצבו בקהיר חמש חיילות וארבע חזרו לארץ ( מהן שתיים מארץ ישראל ) . בראש היחידה בארץ הוצבה קצינה בריטית . השוטרות שהוצבו בארץ התגוררו בתל אביב ברח' בלפור, ולא במחנה אט"ס, ומשם היו יוצאות לפטרל . בתחילה תדמית התפקיד הייתה בעייתית בגלל אופי המשימות שהוטלו על השוטרות, כפי שכתבה חבס : "לפי סולם – ערכים זה פסול היה, בתחילה, השירות במשטרה הצבאית . השוטרת הצבאית לא היתה בעיניהן זו שהופקדה על השלטת סדר ומשמעת לטובת הכלל, אלא המלשינה והמוסרת בחורות יהודיות לידי 52 מגויסות מארץ ישראל סירבו למלא אותו, ורק ל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי