מקצועות "נשיים" באט"ס

981ה י ב ט י ם מג ד ר י י ם ש ל ה ש י ר ו ת ה צ ב א י נפתחו בפני המגויסות גם מקצועות טכניים שונים, אולם דומה שרק מקצוע הנהגות שנפתח בפני המגויסות סימל פריצת דרך מגדרית . מגוון האפשרויות המקצועיות שנפתח בפני המגויסות בבריטניה נפתח גם בפני מגויסות היישוב, 35 בהגנה, נוסף חוץ מהפעלת ציוד קשר ומשירות בסוללות הגנה נגד מטוסים . על מקצועות "נשיים" מובהקים כגון חובשות, מבשלות ועוד, עברו נשים רבות הדרכה בקשר, במורס ובאלחוט, בעיקר כדי להבטיח תקשורת בשעת חירום בין יישובים, ולמעשה נחשב תחום הקשר תחום "נשי" . בבריטניה עד שנת 1941 היו פתוחים בפני מגויסות האט"ס רק חמישה מקצועות "לא – מבצעיים" : פקידות, מבשלות, מחסנאיות, נהגות ועוזרות אחיות . לפיכך, טוענת לוסי נוקס, האט"ס נתפס כשירות שבו "מנקות נקראות עוזרות לאחיות וחלקן משרתות של קצינים" . תדמית השירות באט"ס הושפעה מתפיסות מגדר ומעמד ולא החמיאה לנשים . נוקס סבורה כי גווין – ווֹהאן, מפקדת החיל במלחמת העולם הראשונה, שסברה כי "נשים מתאימות במיוחד 36 לתפקידים אלה" תרמה לכך . לעומת מספר התפקידים המצומצם שנפתח בפני מגויסות היישוב, הרי שגברים מגויסי היישוב ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי