מהלך הגיוס לאט"ס

381ה י ב ט י ם מג ד ר י י ם ש ל ה ש י ר ו ת ה צ ב א י מתגייסות ) בכל שנות השירות . דומה שנתון זה מבטא את ההתלהבות ששררה 19 18 אחרי שיא זה ירד מספר המתגייסות . בציבור הנשים בארץ לרגל הגיוס . סוניה אידלברג, הגייסת הראשית, קראה למוסדות לאומיים וציבוריים שלא 20 להעסיק עובדות בגיל הגיוס וכן להוציא משירותי הביטחון נשים בגיל הגיוס . בעקבות הביקורת על הירידה בגיוס הודיעה מועצת ארגוני נשים כי כל ארגוני הנשים עומדים לרשות הגיוס ללא כל הסתייגות . החודשים הבאים שבהם נרשמו מספרים גבוהים היו יולי 1942 ( 309 נשים ) , אוגוסט 1942 ( 285 נשים ) ומארס 1943 ( 267 נשים ) . רוב המגויסות, שסיימו את מחזור האימונים הראשון בחודש אפריל ,1942 נשלחו לשרת במצרים ו – 60 נשארו לשרת בארץ ( רובן יועדו לעבודה בבתי חולים בסרפנד, בקנטרה ובקססין ) . באותה עת היו רק ארבע פלוגות של אט"ס לקליטתן . במהלך השנה הוקמו תשע פלוגות נוספות, שבע במצרים ושתיים בארץ ישראל, ובמהלך שנת 1943 הוקמו 13 פלוגות נוספות, 11 במצרים 18 עד ה – 8 בפברואר 1942 נרשמו בלשכות הגיוס כ – 1,100 מתנדבות, כ – 850 מהן בלשכות הסוכנות היהודית . הגל העיקרי של מת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי