הקאדר

971ה י ב ט י ם מג ד ר י י ם ש ל ה ש י ר ו ת ה צ ב א י לצורך השלמת המשא ומתן על גיוס הנשים, הוחלט בסוכנות היהודית להכין קבוצה של כמה מאות מתנדבות שיתגייסו עם פרסום ההחלטה הרשמית, וכן להכין קבוצה של פעילות גיוס ( חברות ההגנה ) ולנהל תעמולה שקטה . כזכור, ההגנה והסוכנות היהודית ביקשו לשלוט על הרכב המגויסות לקאדר, משום שרצו שהמפקדות העבריות בוגרות הקורס יהיו נציגות היישוב בצבא וישמשו דוגמה "מוסרית" ותרבותית לשאר המגויסות . המועמדות לקאדר נבחרו בתהליך ייחודי בתוך הגיוס הכללי לצבא הבריטי, שכן הייתה זאת הפעם היחידה שנעשה בה מאמץ מאורגן לקבוע הרכב של גיוס אצל הנשים . אצל הגברים, לעומת זאת, התגייסו קבוצות שלמות מהקיבוצים ומההגנה בצורה מאורגנת בעקבות צווי הגיוס והטלת המכסות על ידי מוסדות היישוב . בכל שאר מחזורי הגיוס, החל מ – 15 במארס 1942 ואילך, התגייסו, כזכור, נשים על בסיס אישי דרך לשכת הגיוס של הסוכנות היהודית או ישירות דרך לשכות הצבא . כדי ליישם את ההחלטה ולשלוט על הרכב המועמדות הוקם בהגנה מערך ארגוני מיוחד, מעין "ועדת קבלה", שנועד לבחור את הטובות ביותר בעיני מוסדות היישוב . על פי החלטתו של י...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי