סיכום

פ ר ק ר ב י ע י 172 בפלמ"ח . בהגנה היו חברות אימהות רבות, אולם הן מילאו את תפקידיהן בארגון נוסף על עבודותיהן בבית או מחוצה לו . בפלמ"ח לא שירתו כמעט אימהות או ששירתו בודדות בלבד . האימהות ששירתו בצבא הבריטי נעדרו מביתן — מעטות חזרו בסופי שבוע, רבות מהן הגיעו לביקור פעם בשלושה חודשים . ילדי המגויסות, גם אם לא יודו בכך בגלוי, בצד גילויי הערכה לצעדה של האם, מתחו ביקורת על החלטתה . היו מהם שאף שילמו מחיר אישי כבד שהתבטא במחלות שונות, והיו גם משפחות שהתפרקו בעקבות גיוסה של האם . האימהות ששירתו בצבא הבריטי קראו תיגר על האימהוּת המסורתית . האמירה העולה מצעדן זה, גם אם הייתה קצרת מועד, היא שגם לאם יש זכות לתת ביטוי לכל מרכיבי אישיותה ולכל תחושותיה . עם זאת, מלחמת העולם השנייה הייתה סיטואציה של "טירוף מערכות" שאִפשרה התנהגות חברתית ומגדרית לא מקובלת . השירות הצבאי של הנשים לא הגדיר מחדש את מושג האימהות . הוא היה "צורך השעה" ולא שינה את התפיסה הבסיסית של החברה באשר לתפקידיה ולמקומה של האם .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי