ייחודה של קבוצת האימהות המתגייסות

941א י מ ה ו ת ב צ ב א הבית, בתחום המשק והכפר, שכה שאפת להעתיק, להרחיב ולחרוג מהמסגרת" . הלפרין גם העיד על אשתו שהקדימה את זמנה : "שאפת לא רק להתאים את 14 קצב מאמציך לדהירת הזמן, אלא אף להגדיל ולהקדים את מרוצתו" . האם אפשר להרחיב הגדרה זו גם לשאר האימהות שהתגייסו ? כזכור, גיוס נשים לצבא בכל חברה צריך להתגבר על מכשולים חברתיים, פסיכולוגיים ו'מוסריים' . שוחט, ממקימות "השומר" ובעצמה מופת של גבורה, הצביעה על מחסום פסיכולוגי מובנה בקרב נשים, שהפנימו את התפיסה ולפיה מקומה של האישה בבית : "מכשול אחד [ בפני גיוס נשים ] הוא פסיכולוגי – היסטורי : מושרש 15 מאד ההרגל שאשה צריכה לשבת בבית . צריך להלחם נגד פסיכולוגיה זו" . כאשר מבקשים לבדוק את תופעת האימהות שעזבו את ביתן ואת ילדיהן מרצונן, ללא חיוב על פי חוק, ומנסים להתחקות אחר המניעים להחלטתם, יש לזכור שתפיסת האימהות מושפעת מתחומים שונים : ביולוגיה, פסיכולוגיה, תרבות וחברה . עד היום נמשכת ההתחבטות התאורטית בשאלה האם האימהוּת היא רגש טבעי, ביולוגי, מוּלד, או שמא היא פרי חִברוּת ( סוציאליזציה ) של דורות, שבין השאר גרם גם לאפלייתן של נשים, או שהיא שיל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי