הסתייגות המוסדות והצבא מגיוס אימהות

741א י מ ה ו ת ב צ ב א לציבור הנשים ביישוב לתרום את חלקן למאמץ המלחמתי, אולם ללא התייחסות לנושא האימהות . כשלושה חודשים לאחר מכן השתתפה סוניה אידלברג, הגייסת הראשית לאט"ס, בישיבה של הנהלת מחלקת הגיוס של הסוכנות היהודית . היא הבהירה, כנראה בעקבות ביקורת שהוטחה בארגוני הנשים, שאמנם הגייסות אינן מעודדות את האימהות להתגייס, אולם יש לדאוג לכך שאלו שמתגייסות ישרתו בארץ ישראל . לעומתה סברה בבה אידלסון באותה ישיבה שיש צורך להגדיר את גיוס האימהות "שמהן נוכל לדרוש שתתנדבנה" בערים ובמושבות . 8 יש לציין, שמדבריה משתמע שהתכוונה לנשים מבוגרות עם ילדים בוגרים . מאוחר יותר, ביום הפועלת הבין – לאומי, פנתה מועצת הפועלות מעל דפי "דבר הפועלת" והכריזה על חודש מאי כ"חודש התגייסות הפועלת והאם העובדת [ ההדגשה שלי ] במשק ביתה : לשרותי צבא, לבטחון והתגוננות, למשק החקלאי ולכל שטחי הייצור הדורשים תגבורת . מי שניתנו לה יותר כוחות 9 נראה כי בשלב זה, כארבעה ויכולת — ממנה יידרש יותר . וכל התגייסות תְרָצֵה" . חודשים לאחר תחילת הגיוס, ועם נתוני גיוס מרשימים ( כולל אימהות ) , עדיין ביקשה מועצת הפועלות לגייס כל אישה שהיי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי