סיכום

341ה מג ו י ס ו ת כ ר א י ה ח ב ר ה ה י י ש ו ב י ת בארגונים ביטחוניים אחרים ביישוב, אולם היא לא גרמה להקטנת החיכוך והסטראוטיפים בין המגויסות . גברים ונשים כאחד, ממועצת ארגוני נשים וממוסדות היישוב, התבטאו בפורומים שונים על הצורך בגיוס נשים "מוסריות" ולאומיות מהיישוב "המאורגן" . לפיכך, אפשר להניח שיוזמי הגיוס שאפו לייצוג של קבוצות איכותיות ואליטיסטיות ככל האפשר מקרב נשות היישוב בציבור המגויסות, ולא לחתך מייצג של החברה היישובית כפי שקרה בפועל . ואכן, לכל הפחות בשלבים הראשונים של הגיוס, ובמידת – מה גם בהמשך, נעשו מאמצים גדולים מצד הסוכנות היהודית ומועצת ארגוני נשים לבחור את המועמדות הראויות בעיניהם לגיוס . בפועל לא הועילו מאמצים אלה, שכן קרוב למחצית ממספר המגויסות, שהשתייכו ליישוב "הלא מאורגן", התגייסו דרך לשכות גיוס של הצבא . עם זאת, דומה שנגרם עוול למגויסות אלו, הן בדברים שנאמרו ונכתבו בעיצומה של התקופה, הן בזיכרונותיהן של מגויסות מהיישוב "המאורגן" . רבות מהמגויסות שלא נמנו עם חלק זה של היישוב הוכיחו נאמנות, מוטיבציה ורמת שירות טובה, הן כלפי היישוב הן כלפי הצבא, ולא נפלו מחברותיהן "המאו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי