הזרות והריחוק בין "הלאוּמיוֹת" לבין האחרות

931ה מג ו י ס ו ת כ ר א י ה ח ב ר ה ה י י ש ו ב י ת ממה נבע היחס המתנשא כלפי העולות החדשות ? אחד מיסודות התפיסה הציונית התבטא בשלילת דמותו של היהודי הגלותי, לעתים עד כדי "דמוניזציה" שלו . שלילת הגלות ואורח החיים הגלותי, ובעיקר הסטריאוטיפיזציה של היהודי הגלותי, שימשו מנגנון סמוי לחידוד גבולותיה של "דת הלאום" הציונית ועליונותה על הדת היהודית המסורתית . השלילה התקיפה של התרבות הגלותית נבעה, במידת – מה, מהצורך להדגיש את עליונותה של התרבות הציונית – חלוצית על פני היהדות המסורתית שמתוכה צמחה . ככל שהעמיקו שורשיה המוסדיים והרוחניים של "הדת הציונית" בארץ, כן הלך והתעצם אתוס שלילת 113 האתוס האנטי – גלותי הגלות עד שהגיע לשיאו בשנות השלושים והארבעים . ב"דת הציונית" טופח במוסדות החינוך בארץ והוספג בתודעת הצבר מקטנוּת, באמצעות הספרות שנכתבה בארץ ובספרי הלימוד בבתי הספר . לא ייפלא אפוא, שכאשר נפגשו המגויסות ילידות הארץ עם מגויסות שזה מקרוב באו מארצות שונות באירופה, התייחסו בבוז ובהתנשאות אל הנשים "הגלותיות" . מגויסות רבות ילידות חוץ – לארץ עדיין היו מצויות בשלב של הבניה מחדש של זהותן האישית והלאומית...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי