היחס למגויסות מעדות המזרח

731ה מג ו י ס ו ת כ ר א י ה ח ב ר ה ה י י ש ו ב י ת אלה מביניהם שהיו חלק משוק העבודה נמצאו בשלבים התחתונים של סולם הקידום המקצועי : פועלים שחורים, שוליות ורוכלים ; מרבית הנשים, שעבדו מחוץ לביתן, עבדו במשק בית, כלומר בניקיון . היו אלה נערות בשנות העשרה לחייהן או נשים מבוגרות בשנות החמישים לחייהן, כלומר לפני הקמת המשפחה וגידול הילדים או אחריהם . רק כ – % 50 מבני עדות המזרח למדו בבתי הספר של היישוב ה"מאורגן", רובם בבתי ספר עממיים ( יסודיים ) ורק % 13 המשיכו בלימודים תיכוניים . כ – % 33 מהם למדו בתלמודי תורה למיניהם, אולם 108 גם בלימודים אלה רק כ – % 10 המשיכו לאחר גיל הבר – מצווה . קשה שלא להבחין בנימת הפטרונות שעלתה מדברי הגייסות כשדיווחו על פעולתן עם מגויסות אלו . אחת הגייסות ציינה : "נעים לי לראות ‘מזרחיות' אלו לוקחות חלק פעיל בכל [ . . . ] מעולם לא שמעו דברים אלה בתוך חומות העיר העתיקה . אפקם מתרחב [ ההדגשה שלי ] . הן לא תארו לעצמן כי כה מסובך ומורכב העולם . התקשרתי אל נערות אלו . יש להן רצון טוב . למרות עייפותן 109 דומה שההתייחסות אחרי יום עבודה הן מוכנות לעזור לי בעבודתי בלשכה" . הס...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי