האליטה התרבותית של המגויסות

331ה מג ו י ס ו ת כ ר א י ה ח ב ר ה ה י י ש ו ב י ת חינוך שהלימוד בהם היה יקר, נחשבו ל"מעוז" האליטה התרבותית של היישוב העירוני . בנותיהם של אינטלקטואלים שעלו מגרמניה במהלך שנות השלושים היוו קבוצה נוספת, אם כי נפרדת, של האליטה התרבותית של המגויסות . נערות רבות, שעלו לארץ עם משפחותיהן במהלך שנות השלושים, סיימו בתי ספר 94 אסתר שהוקמו על ידי משכילים עולים כדי לשמר את התרבות הגרמנית . הרליץ, שלמדה בבתי ספר תיכוניים כאלה בירושלים, העידה על עצמה שהייתה 95 שירותה הצבאי, כמדריכת טירוניות "סנובית גדולה" כשהתגייסה לצבא . בסרפנד ומאוחר יותר כקצינה במצרים, הפגיש אותה לראשונה עם "נשים שלא ידעו קרוא וכתוב [ בעיקר צעירות ] , משרכות – דרך [ בעיקר המגויסות מקפריסין ] , 96 גם אלה לסביות ואחרות, קשר שלא היה נוצר ביישוב בנסיבות אחרות" . 97 ואין ספק שסיימו בתי ספר ישראליים שימרו בבית את התרבות הגרמנית, שהיה איזה ניכור בין העולים מגרמניה לבין חברת היישוב . יש לציין גם כי בית הספר הריאלי, שלא כמו גימנסיה הרצליה שהוקם כמוסד פרטי לבני המעמד הבינוני, היה בית ספר ציבורי שקלט מדי שנה מכסה של תלמידים עניים . הלפרין...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי