מאפיינים חברתיים של ציבור המגויסות

פ ר ק ש ל י ש י 110 דמויות אדם . לא התרגלנו להימצא בתוך נציגות מלאה כזו של מעמדות, גילים, 20 ואכן, המגויסות באו מכל שכבות עדות, ארצות מוצא של נשי היישוב" . האוכלוסייה ומכל העדות ביישוב ; מן הערים ומן ההתיישבות העובדת ; מזרמים אידאולוגיים שונים ; ותיקות ועולות חדשות ; דתיות ושאינן שומרות מצוות, נשים שהיו מאורגנות במסגרות שונות ( מקצועיות, ביטחוניות ואחרות ) , וכאלו שלא השתייכו לשום ארגון . עד חודש מארס 1943 התגייסו לאט"ס בארץ ישראל 2,694 נשים יהודיות . מתוכן 1,898 התגייסו דרך לשכות הגיוס של הסוכנות היהודית ו – 796 ישירות בלשכות הגיוס של הצבא . בהמשך שנת 1943 ועד חודש מאי 1945 התבצע הגיוס דרך הלשכות הצבאיות בלבד, ואפשר להניח שנשים נוספות, שלא נמנו עם היישוב "המאורגן", התגייסו לצבא בתקופה הזאת . הנשים שהתגייסו דרך לשכות הגיוס של הסוכנות היהודית היו לרוב נשים מהיישוב "המאורגן", ואילו הנשים שהתגייסו דרך לשכות הגיוס של הצבא היו לרוב נשים מהיישוב 21 "צינורות" הגיוס השונים יכולים לשמש אינדיקציה למספר "הלא – מאורגן" . 22 המגויסות שהתגייסו באמצעות המוסדות היישוביים ואחרים . היישוב "המאורגן" ו"הל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי