ציבור המגויסות: נתונים סטטיסטיים

פ ר ק ש ל י ש י 106 השלושים והארבעים של המאה היגרו לארץ בעיקר משפחות וכך התאזן היחס המספרי בין נשים לגברים ביישוב . רוב הנשים העולות עשו זאת באין ברֵרה, בגלל החלטתו של ראש המשפחה . מצב זה שיקף מבנה משפחה פטריארכלי 3 שאפיין את רוב המשפחות היהודיות בתקופה הזאת . בתקופה הנדונה בספר חיו ביישוב היהודי בארץ ישראל כ – 187,000 נשים שהיו בטווח הגילים הפוטנציאלי לגיוס ( 18 - 45 ) על פי החלטת הצבא הבריטי . מתחילת גיוס הנשים ב – 18 בינואר 1942 ועד שהשתחררו אחרונות המגויסות 4 בווא"ף שירתו כ – 600 נשים במחצית שנת ,1946 שירתו באט"ס כ – 3,000 נשים . 5 שיעור המגויסות היה כ – % 2 מסך אוכלוסיית הנשים יהודיות מארץ ישראל . 6 מבין הגברים ביישוב היהודי שהתגייסו לצבא הבריטי בגילים אלה ביישוב . שירתו כ – 19,000 בצבא היבשה, כ – 1,106 בצי וכ – 1,900 בחיל האוויר . שיעור הון" היה קטן פי כמה מזה של הגברים . ערוץ העלייה הראשי של נשים בתקופת המנדט היה קטגוריית "התלויים" ( הבלתי עובדים ) , דבר המעיד על אפליה מעצם ההגדרה של קטגוריה זו . חלמיש, אפליית נשים, עמ' 50 - 51 . 3 גורביץ וגרץ, העלייה, עמ' 91 ; ברנשטיין, בנות הא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי