סיכום

301ה מ ח ל ו ק ת ב י י ש ו ב ע ל ג י ו ס ה נ ש י ם ל צ ב א המוסריות המפוקפקת של החיילות, והרגיעו את החשש לתומתן כנהגות של 81 קצינים . ביום השנה לאט"ס כתב ד"ר יוסף איגרת ברכה לחיילות ובה נכתב ש"היו רבים בין אישי היישוב אשר פקפקו והססו בדבר נחיצותה [ של התנדבות הנשים ] [ . . . ] לא עתה הזמן להתווכח על כך, ולזאת גם רובם ככולם שינו את דעתם 82 כצנלסון – שז"ר, שהתנגדה לגיוס, הצטרפה למצדדים בו תכלית שינוי" . לאחר שנוכחה בממדיו, ואף תהתה שמא החיילת היא "האדם החדש" שתנועת 83 הפועלות כה ייחלה לו . שרת סבר שהמדד היחיד להצלחת מפעל ההתגייסות של האישה יהיה מבחן המעשה . דומה שהוא צדק, משום שהגורם העיקרי לשינוי היחס כלפי המגויסות וכלפי הגיוס היה מספר המגויסות עד סוף שנת 1942 . קשה היה להתעלם מהנתון הזה ומדיווחים חיוביים של אישים ביישוב שביקרו את המגויסות במחנות הצבא . התנדבות הנשים קיבלה אפוא לגיטימציה ממוסדות היישוב ומהגופים האידאולוגיים, ובכך נסללה סופית הדרך להכשרת הגיוס בעיני חוגים שונים בחברה היישובית . 81 לאחר ביקור במצרים דיווח שרת : "אני מתכבד לבשר : אין ברחבי מצרים וברחבי א"י אף בחורה א"ית אח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי