נימוקים נגד הגיוס

98ה מ ח ל ו ק ת ב י י ש ו ב ע ל ג י ו ס ה נ ש י ם ל צ ב א האומה לתא משפחתי שבראשו עומד גבר, ושבו גם לגבר וגם לאישה יש תפקידים "טבעיים" שהם ממלאים . לפיכך, כמו שנשים במשפחה צריכות לשמור על כבודן ובכך לשמור על כבוד המשפחה, גם ברמת האומה והלאום האישה אמורה לשמור על כבודה, או שהגבר ישמור עליו, כדי שהכבוד הלאומי 36 לא ייפגע . הטיעון בדבר הצורך לשמור על כבודה של האישה, כנימוק נגד גיוס נשים לצבא, הועלה בחוגים דתיים וחילוניים כאחד . ההשקפה הגברית – פטריארכלית האומרת שחובתם של הגברים היא לדאוג לכבודה של האישה, חצתה קווים והשקפות עולם ואיחדה מחנות, אף שלכל מחנה היו סיבות משלו . בראשית שנת 1943 הצהיר "הפועל המזרחי" על עמדתו השלילית בנושא גיוס נשים לצבא . עם זאת, הוא חייב את גיוסן למשק הדתי ולכל שירות אחר לטובת המאמץ המלחמתי . גם "הצופה", העיתון של תנועת "הפועל המזרחי", נתן ביטוי לעמדה זו של התנועה . מעניינים במיוחד היו נימוקיהם של המנהיגים הסוציאליסטים מחוגי הפועלים, שהתנגדו לגיוס נשים בנימוק של שמירה על כבודה של האישה היהודייה . המחשבה על נשים יהודיות המשרתות בצבא זר שחררה אצל יצחק טבנקין, שהיה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי