נימוקים בעד הגיוס

פ ר ק ש נ י 86 רחל כצנלסון – שז"ר את גישתה של מועצת הפועלות לגיוס נשים, אף שהיא התנגדה לשיתוף נשים בארגון צבאי . היא אמרה ש"הגיוס הזה קובע את עניין הפועלת בארץ, את עניין האשה בישוב . זאת אני יודעת היטב מאד . בזה אין לי 26 חודשים מספר מאוחר יותר קראה כצנלסון – שז"ר מעל דפי "דבר צל של ספק" . הפועלת" לגיוס חברות התנועה לצבא בנימוק ש"נחוצות אלה שיכולות ליצור מגדוד הנשים העברי דבר – מה גם בשביל העתיד, למען לא תישאר ההתגייסות 27 של האשה העבריה מקרה דבר שהיה וחלף ולא השאיר שריד" . גם שרת חשב שגיוס נשים ישפיע על מעמדן של נשים ביישוב . הוא טען ש"הכוחות שהיא [ המגויסת ] תרכוש מתוך עמידה במבחן הזה — היא תעשה אותם נחלה לצבור החברות, נחלה לאשה הא"י [ הארץ ישראלית ] , נחלה לאשה העובדת, נחלה לאם, נחלה לאחות . הגיוס הזה פרושו [ . . . ] עמידה במבחן החלוציות [ . . . ] ועמידה במבחן ההכרה הציונית וחישול כוחנו הציוני לימים הבאים" . גם הוא חשב ששותפותה של האישה במלחמה תהיה גורם מסייע 28 להשגת שוויון אזרחי לנשים . נשים וגברים כאחד ביקשו אפוא לראות בעצם הגיוס צעד בדרך לשוויון המיוחל בין גברים לנשים, אם כי היה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי