מכשולים שונים

77ה מ ח ל ו ק ת ב י י ש ו ב ע ל ג י ו ס ה נ ש י ם ל צ ב א פסיכולוגי – היסטורי : מושרש מאד ההרגל שאשה צריכה לשבת בבית . צריך להלחם נגד פסיכולוגיה זו . נכון שהאשה מפחדת לקבל על עצמה את התפקיד החדש הזה של השתתפות במלחמה . פחד זה יסודו בחוסר הרגל וצריך לחפש 3 טיעון זה היה נכון לחֲבָרוֹת רבות . דרכים להתגבר עליו" . דומה שבמקרה של גיוס נשים מהיישוב המכשולים היו רבים יותר הן משום אופיו המיוחד של המאבק הלאומי ( יישוב - בריטים ) , הן משום שהיו יהודיות המשרתות בצבא זר . שרת סבר ש"לגבי האשה ישנה כפירה . ישנה כפירה קודם כל אם האשה יכולה להיות חַיָלה . ישנה כפירה שנייה אם האשה היהודייה 3 שוחט ( 1880 - 1961 ) , הייתה גם פעילה בהגנה ונציגת מפ"ם בהסתדרות . באותה הזדמנות היא אמרה שנשים צריכות להתגבר על דעות קדומות גם של החיילים עצמם . לדבריה, אחד החיילים אמר לחברתו "עליך לבחור ביני לבין הבוץ של אט"ס" . דברי שוחט במזכירות מועצת ההסתדרות, 7 בספטמבר ,1942 עמ' ,130 א"צ, 2002 / 140 / 45 . צייר : יוסף בס, הארץ, 16 בינואר 1942 פ ר ק ש נ י 78 4 קריקטורות שהתפרסמו ביישוב, היא ככל הנשים מבחינה זו במצבה המיוחד" ....  אל הספר
יד יצחק בן-צבי