סיכום

57מ ו ע צ ת א ר ג ו נ י נ ש י ם ו ה ה ת נ ד ב ו ת ל צ ב א השנייה כחלק ממכלול שלם של שיתוף נשים במאמץ המלחמתי — בתעשייה, בחקלאות, בהתגוננות אזרחית ועוד . יזמת הגיוס הייתה אמירה מגדרית מובהקת, אך הייתה בה גם אמירה לאומית ברורה בדבר הצורך לשתף נשים במאבק הלאומי, בהגנה על המדינה ובסיוע לעם היהודי, כביטוי של עצמאות רעיונית וכהגשמה של מאבק ממושך על מקומן בחברת היישוב . הדסה סמואל, יושבת ראש המועצה, הצליחה בכוח אישיותה ומעמדה לרתום את חברותיה להנהגת התנועה לטובת המהלך . היזמה הנשית פרצה לראשונה את "מעוז הגבריות" — הצבא — וקראה תיגר על יכולתם של גברים להחליט בעניינים הנוגעים לנשים . נראה כי זאת הייתה הסיבה לניסיונות חוזרים ונשנים מצד אישים וגופים ביישוב להדיר את ארגוני הנשים מהנושא ולהטיל ספק בלגיטימיות שלהם להוביל את המהלך . עם זאת, היו גם נשים שהפנימו את התפיסה הגברית שטענה שאין להשאיר את גיוס הנשים, כמו עניינים אחרים של נשים, לטיפולם של ארגוני הנשים בלבד, והן חשו צורך באישורם של הגברים כדי להוציא לפועל את המפעל שהן יזמו וארגנו . כאשר התקבלה החלטת הגיוס בחודש דצמבר ,1941 כתשעה חודשים לאחר תח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי