עיתוני הנשים והמגויסות

פ ר ק ר א ש ו ן 68 נתוני התפוצה, לא ברור כמה נשים קראו אותו והושפעו ממסריו . מלבד מנויים בארץ נשלחו עותקים גם למוסדות שונים ולכל מרכזי הגולה, לליגת מתנדבות 65 באמריקה, להסתדרות ויצ"ו, לקיבוצי ההכשרה ולתנועת "החלוץ" . רחל כצנלסון הייתה העורכת של "דבר הפועלת" . היא זו "שהגתה, חוללה וקיימה אותו מהקמתו ועד לפרישתה מהמערכת בשנת 1691" . העיתון נחשב כלי ביטוי וכלי חינוך בלתי פורמלי של תנועת הפועלות, ומטרותיו היו קירוב התרבות העברית לציבור הפועלות, כלומר, לסייע להן לרכוש את השפה ולהתבטא בה בכתב ובעל – פה . תפקידים נוספים שלו היו חינוך והרחבת ידע, תמיכה רגשית, ליכוד קהל הקוראות וגילוי הקול הנשי . "דבר הפועלת" היה כלי ביטוי ספרותי ואינפורמטיבי בעל ייחוד אידאולוגי – מגדרי, לאומי ומעמדי, והוא 66 פעל לעיצוב הזיכרון הקולקטיבי . העיתון ביקש ליצור זהות נשית חדשה . 67 משעה שפורסמו הכרוזים הקוראים לגיוס נשים, ולמעשה עוד לפני כן, ובמשך כל תקופת השירות בצבא, כמעט בכל גיליון שיצא עד תום המלחמה, היו התייחסויות מסוגים שונים לחיילות . היה זה, למשל, העיתון היחיד שפרסם 68 בנוסף על את נאומו של שרת בפני ועידת הפו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי