פעולות לעידוד הגיוס

56מ ו ע צ ת א ר ג ו נ י נ ש י ם ו ה ה ת נ ד ב ו ת ל צ ב א בין שכרן הצבאי לבין שכרן לפני הגיוס . בישיבת הנהלת מחלקת הגיוס קרא גולומב לסוכנות היהודית לנהל משא ומתן עם התאחדות בעלי התעשייה כדי לשמור על זכויות המתגייסות . גם פעילות של תנועת הפועלות קראו למוסדות ההסתדרות כמעסיקים להקפיד על שמירת זכויותיהן של נשים כדי לעודדן להתגייס . ואכן, גופים ציבוריים וגופים פרטיים גדולים נענו לקריאה ושמרו על זכויות המגויסות, בניגוד למפעלים פרטיים קטנים יותר שסירבו לשתף פעולה בעניין זה . הוועד הפועל של ההסתדרות החליט שדין החיילות שעבדו במוסדות 59 ההסתדרות כדין החיילים וכל הזכויות יישמרו להן . מוסדות היישוב, בתיאום עם רשויות הצבא, החלו לשלב מגויסות בפעולות לעידוד גיוס לנשים, כפי שנהגו לגבי המגויסים הגברים . מינה בן – צבי נשארה לשרת בארץ כפעילה מרכזית בתעמולה ו – 12 מגויסות ששירתו בארץ עמדו לשירותה לצורך תעמולת הגיוס . החיילות השתתפו בעשרות רבות של אירועים במקומות עבודה, בארגונים, באסֵפות, במסיבות פרֵדה מהמגויסות ועוד . נוסף על כך, אורגנו מסעות ראווה של נהגות ברחובות הערים בארץ, מסדרים, 60 באירועים אלה סיפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי