יישום העמדות

פ ר ק ר א ש ו ן 62 קרע בין מועצת ארגוני נשים לבין מרכז ההתגייסות כזכור, בחודש אוקטובר 1941 הוחלט על שיתופה של מועצת ארגוני נשים במחלקת הגיוס של הסוכנות היהודית ועל הקמת יחידה מיוחדת לנושא גיוס נשים במסגרת המחלקה . סמואל ואידלסון, כנציגות הבכירות של מועצת ארגוני נשים, החלו משתתפות בישיבות של הנהלת המחלקה החל מחודש דצמבר 1941 ובחודשים הראשונים של שנת 1942 . ישיבת הנהלת מחלקת הגיוס מיום 54 18 בדצמבר ,1941 למשל, הוקדשה כולה לנושא גיוס הנשים . לאחר שהתקבלה החלטת הצבא על גיוס נשים מארץ ישראל, ביקשו הסוכנות היהודית ומועצת ארגוני נשים לכוון את הגיוס ולשלוט על הרכב המגויסות ועל "איכותן" . בחבירה זו בעצם גבר השיקול הלאומי של מנהיגות מועצת ארגוני נשים על האינטרס הנשי לגייס מספר רב ככל האפשר של נשים . בהתאם לסיכום בין הנהלת מחלקת הגיוס של הסוכנות היהודית לבין מועצת ארגוני נשים, צורפו לכל ועדות הגיוס בארץ נציגות של המועצה, וכן הוחלט לצרף חברה לוועדת ההתגייסות ההסתדרותית . ייחודו של גיוס הנשים — על ההיבט הלאומי וההיבט המגדרי שבו — בא לידי ביטוי לאורך כל הדרך, החל 55 משלב הבחירה של המועמדות לשירות על...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי