מטרות נוספות לגיוס הנשים

פ ר ק ר א ש ו ן 60 49 גם מועצת הפועלות ביקשה לראות תרגום של גיוס הנשים לתחום המדיני" . המדיני והצהירה ש"נכונות האשה לכל מאמץ וקרבן יוסיף כוח לתביעותינו 50 הלאומיות" . מועצת הפועלות ביקשה לראות בגיוס נשים גם אמצעי לשינוי יחסה של החֶברה היישובית לאחר המלחמה כלפי האישה, וקיוותה שהחיילות המשוחררות יתרמו לשינוי סדר היום החברתי . שירות המגויסות תואר לא אחת כ"כיבוש", הביטוי שרווח אצל החלוצים ביחסם לארץ ולאדמה : "סיכום זה מוכיח שהחיילות כבשו [ ההדגשה שלי ] בעבודה עמדות חשובות וכיבוש זה ישפיע ללא ספק גם בימים כתיקונם על עתידה של האשה העובדת בארץ" . במילים אלה ביקשה תנועת הפועלות להציג את גיוס הנשים לצבא כמבצע חלוצי, אולי כפריצת דרך לקראת בנייתה של חברה חדשה, כפי שהפועלות בעלייה השנייה ראו את עצמן 51 כפורצות דרך בתחום מעמדה של האישה העברייה בארץ ישראל . גיוס נשים לצבא נתפס בעיני מועצת הפועלות גם כחלק ממאבקן של הפועלות בעולם . כלומר, לא רק כמבצע לאומי, אלא כמאבק סוציאליסטי לבניית חברה צודקת, שלאישה בארץ ישראל יישמר בו מקום מיוחד . נציגות התנועה, המגויסות והמנהיגות ייחסו חשיבות רבה להחדרת מספר גדו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי