משא ומתן עם הצבא הבריטי

15מ ו ע צ ת א ר ג ו נ י נ ש י ם ו ה ה ת נ ד ב ו ת ל צ ב א כמתקדמת בנושא גיוס נשים לצבא, לעומת חברות מסורתיות במזרח התיכון שהתנגדו לגיוס נשים לצבא . אופי היחידות סוגיית אופיין של פלוגות הנשים באט"ס נדונה מתחילת המשא ומתן על הגיוס הן ברשויות הצבא והן במוסדות היישוב . מוסדות היישוב העדיפו, כמובן, שהיחידות יכללו רק חיילות יהודיות . אולם הבריטים החליטו שהיחידות היהודיות ( פלוגות האט"ס ) שיקומו יהיו פתוחות לכולן — ליהודיות וגם ללא – יהודיות . משמעות ההחלטה הייתה שמאמציהם של המוסדות בעניין זה לא נשאו פרי . אידלסון סברה שיש לעמוד על הדרישה ליחידות עבריות, וייצגה בכך את עמדת מועצת הפועלות . אליהו גולומב, מראשי ההגנה, סבר כי יש רק תנאי אחד שיש לדרוש והוא ריכוז המגויסות בפלוגות עבריות ( companies ) , שהן מסגרות גדולות יותר, ולא רק במחלקות ( platoons ) . כל השאר, סבר גולומב, יכול להישאר בגדר דרישות שיש להציג, אך לא להציבן כתנאים, כדי לא להכשיל את הגיוס . שרת הסביר שקיבל הבטחה מרשויות הצבא שחיילות יהודיות יהיו בדרך כלל ביחידות יהודיות, אולם אי – אפשר להבטיח זאת . יצחק טבנקין, מראשי הקיבוץ המאוחד, ט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי