נשים וביטחון ביישוב

מ ב ו א 32 בארגון "השומר" . תחילה נוסד הארגון "בר גיורא" בשנת 1907 ושנתיים מאוחר יותר נוסד "השומר" . בשנים 1907 - 1920 מנה הארגון 105 חברים, מתוכן 23 נשים – חברות . שיתוף הנשים בארגון היה יותר בבחינת מיתוס מאשר מציאות, שכן חוץ משתיים — מניה שוחט ורחל ינאית בן – צבי — כל נשות "השומר" לא 48 נמצאו ראויות אפילו להשתתף באספות הארגון . במלחמת העולם הראשונה פעלה ביישוב מחתרת קטנה בשם ניל"י ( נצח 49 יזמת נשים בארץ ישראל לא ישקר ) , ובה מילאה שרה אהרונסון תפקיד בכיר . ישראל להצטרף לצבא כחיילות צמחה בשלהי המלחמה ( אוקטובר 1917 ) , כאשר גורמים ביישוב ביקשו להתנדב לצבא הבריטי ולהשתתף בשחרור הגליל . בין העומדים בראש ועד המתנדבים הייתה גם ינאית בן – צבי . לבסוף הוקם גדוד של גברים — הגדוד העברי ( הגדוד ה – 40 של קלעי המלך ) — אולם 400 הנשים 50 שלא כמו בבריטניה, גיוס הנשים בארץ במלחמת שביקשו להתנדב נדחו . העולם הראשונה לא יצא בסופו של דבר אל הפועל . גויסו רק שתי אחיות, נינה ובלה ברלין, שגם שירתו כאחיות בבית חולים . נשים בהגנה ארגון ההגנה הוקם בשנת 1920 כדי לתת מענה להתנכלויות של הערבים על יישובים יהוד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי