נשים בצבא במלחמת העולם השנייה

מ ב ו א 28 כמו במלחמה הקודמת, כללה התכנית העסקת נשים כשכירות, ללא מעמד וללא הטבות שמעניק השירות הצבאי לחיילים . רק לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה הכיר משרד המלחמה האמריקני בצורך הדחוף לגייס נשים . בחודש מאי 1942 הוכרז על הקמת חיל העזר לנשים, שנכון היה לקלוט לאלתר 150,000 נשים . בחודש ספטמבר 1943 פוזר כוח העזר ובמקומו הוקם חיל הנשים ( WAC – Women’s Army Corps ) כחלק אינטגרלי של צבא ארצות הברית, והמגויסות נהנו ממעמד צבאי ומהטבות צבאיות מלאות . בשיאו ( 1945 ) מנה החיל 100,000 נשים, ובסך הכול שירתו בו כ – 150,000 נשים בכל תקופת קיומו . הנשים בחיל העזר מילאו בעיקר תפקידים משרדיים בתקשורת, ומקצתן 41 שירתו מעבר לים בחזית האוקיינוס השקט . נוסף על התפקידים שמילאו בחילות היבשה והים, שירתו נשים גם כטייסות שירות בטייסת נשים בחיל האוויר ( WASP – Women’s Air Force Service Pilots ) . הן העבירו מטוסים בין בסיסים ושירתו גם כטייסות ניסוי . כ – 1,000 42 למרות ההערכה הגבוהה שהנשים זכו לה מגורמי נשים שירתו בטייסת זו . הצבא השונים, דעת הקהל הייתה עוינת בעקבות מסע השמצות שהתנהל נגדן, רובו במהלך שנת ,1943 ונכו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי