נשים בצבא במלחמת העולם הראשונה

52ה ש ל ט ו ן ה ב ר י ט י ב א ר ץ י ש ר א ל החזית ושהו עם הכוחות הלוחמים כנשות הלוחמים, כאחיות ולעתים אפילו 35 כזונות . מלחמת העולם הראשונה הביאה לשינוי מכריע בדימוי של החייל ובהגדרת תפקידו . חיולם של גברים והגדרתם כאנשי מקצוע וכאזרחים הפכה לזהות אחת : "חייל", ובאופן זה נוצרה הקבלה בין אזרח לחייל . בכל המדינות שהשתתפו במלחמה הייתה התפרצות של להט לאומיוּת שאוּפיין על ידי צבאיוּת וזו זוהתה עם המושג "אוּמה" . לראשונה בהיסטוריה היטשטשו ההבדלים בין "חזית" ל"עורף", בין "לוחם" ל"לא לוחם", בין תפקידים "גבריים" ל"נשיים" . המושג "חזית ביתית" ( home front ) הוא חידוש של מלחמה זו, כאשר המושגים "בית" ( home ) ו"ביתי" ( domestic ) הפכו לשמות תואר שעיצבו את המושג הצבאי 36 עצם צירופן של נשים לצבא במדינות השונות גרם לשינוי במעמדן "חזית" . של נשים במאה העשרים . באשר לחלקן של נשים בצבאות השונים במלחמה, אפשר להבחין בסוגי שירות שונים על פי התפקידים שהיו פתוחים בפניהן . תפקידים מנהליים : ארצות הברית . מעת הצטרפותה למלחמה בשנת ,1917 התגייסו למעלה מ – 13,000 נשים לצי האמריקני, לרוב בתפקידים פקידותיים . בתחילה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי