נשים ביישוב היהודי

91ה ש ל ט ו ן ה ב ר י ט י ב א ר ץ י ש ר א ל מודעת ואם לא, בייצוגים המסורתיים של הנשים והן ביקשו להיות שותפות לשיח ולמעשה הציוניים . דמותה של "העברייה החדשה" עוצבה כקריאת תיגר על הנשיות היהודית המסורתית, תוך התרפקות עליה והבנתה באור חדש . בתהליך עיצובה של האישה פעלו אפוא הן כוחות מסורתיים הן כוחות חדשים ונוצרה דמות רבת פנים . על אף זאת, דבקה באישה העברייה החדשה תדמית, למעשה ללא אחיזה במציאות, של אישה הנהנית ממעמד שווה לזה של הגבר . כך נקבע "אתוס השוויון" שהנשים נהנות ממנו כביכול . שוויון הנשים בחברה הלאומית החדשה היה מרכיב חשוב באידאולוגיה החלוצית ציונית – סוציאליסטית . הוגי הדעות של הזרם הזה סברו שמיגורו של הקפיטליזם והשלטת השיטה הסוציאלית יביאו מזור ל"בעיית האישה" . אין פלא אפוא, שרעיון זה שובץ במכלול העקרונות של החברה החדשה, שהייתה מחויבת לרעיון השוויון ולרצון להציג דוגמה לחברה חדשה ונאורה, המבוססת על עקרונות של צדק ושוויון . עוד לפני שנות העשרים של המאה העשרים הייתה מחויבות מוצהרת של תנועת הפועלים לשוויון חברתי, ובכלל זה שוויון בין גברים לנשים . אולם בפועל, לא התגשמו הדברים כפי שנהג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי