ארץ ישראל בתקופת המלחמה

מ ב ו א 14 שהקמתו של כוח צבאי יהודי, נוכח הידרדרות מצבם של יהודי אירופה, יהפוך 7 בתקופת את הציונות לגורם בין – לאומי שהמדינות ייתקשו להתעלם ממנו . המלחמה התגייסו כ – 25,000 גברים מהיישוב לחילות היבשה, לחיל האוויר, לצי ולפלוגות שונות של הכוחות הבריטיים . מלבד הגברים היהודים שירתו 8 הבריטים לא גייסו גברים גם כ – 9,000 ערבים מארץ ישראל בצבא הבריטי . ממדינות ערב . בשנתיים הראשונות של המלחמה, ובעיקר מאז נפילת צרפת בחודש מאי 1940 וכניסת איטליה לזירת המלחמה, היה מצבה של בריטניה במזרח התיכון בכי רע . למעשה, היא הייתה המדינה היחידה שלחמה בגרמניה הנאצית . נוסף על כך, כניעת הצבא הצרפתי בסוריה בראשית יולי 1940 הגבירה את החשש מהתחדשות המרד הערבי . הופעת הגנרל ארווין רומל בגבול מצרים, וכן כיבוש יוון וכרתים, המרד בעיראק והחדירה הגרמנית לסוריה, נראו כהתמוטטות מעמדה של בריטניה במזרח התיכון . אווירת הפחד והחשש לגורל יישובי הצפון הגיעה לשיאה בחודש יוני 1941 והובילה את הנהגת היישוב להכין תכניות למשטר של התגייסות ביישוב כולו, כגון "תכנית הצפון", "מצדה" ו"משמר 9 אך הבריטים הצליחו לייצב המולדת" . גם הבריטים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי