תוכן העניינים

מ ב ו א 6 פ ר ק ש י ש י : מגויסות פעמיים : חברות ההגנה והלח"י בצבא הבריטי 224 חברות ההגנה בצבא הבריטי . . 225 חברות ההגנה בקאדר . . 228 דפוסי הפעולה של חברות ההגנה בצבא . . 229 הקשר בין המגויסות לבין פיקוד ההגנה בארץ . . 231 פעילות בלתי – לגלית של חברות ההגנה . . 232 חברות הלח"י בצבא הבריטי . . 248 סיכום . . 258 פ ר ק ש ב י ע י : יחסי גומלין בין המגויסות לבין המגויסים הבריטים 261 הניסיון ליצור תחושת אחדות באימפריה הבריטית . . 261 אודרי צ'יטי והציונות . . 263 סגל האט"ס הבריטי במזרח התיכון . . 267 הקצינות הבריטיות בפלוגות האט"ס . . 270 המפקדות הבריטיות בווא"ף . . 275 קשיי שפה ותקשורת בצבא . . 277 פלורליזם וגילויי סובלנות . . 279 המפגש עם המגויסים הבריטים 282 יחסים "אסורים" במדים : קשרים אינטימיים עם מגויסים לא – יהודים . . 289 סיכום . . 297 פ ר ק ש מ י נ י : גשר בין יהדות ללאומיות 300 קבלת שבת בצבא . . 302 התחדשות רוחנית ולאומית . . 305 המאבק על סמלים לאומיים . . 313 מועדונים ומעונות לחיילות . . 319 הקשר עם היישוב . . 322 המפגש עם יהודי התפוצות . . 327 המפגש עם חיילים יהודים מצבאות בנות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי